Finančný sprostredkovateľ Winners Group

Aj vy patríte medzi tých, ktorí si svoje financie úzkostlivo strážia a nepustia ich len tak ľahko z ruky? Aj vy ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako vlastne finančný trh vznikol, ako sa delí a aké základné subjekty na ňom vystupujú? Ak ste si odpovedali aspoň raz áno, ste na správnej adrese a nasledujúci text je venovaný práve vám.

Začneme asi odpoveďami o tom, ako a prečo vznikol finančný trh. Jeho počiatky siahajú do ďalekej minulosti. Ak by sme sa snažili dopátrať to, kedy vznikli prvé zmienky o finančnom trhu, nedostali by sme relevantnú odpoveď. Finančný trh však vznikol spolu s prvými peniazmi.

Súvisiaci obrázokDôležité však je vysvetliť aj to, čo vlastne ten finančný trh je. Finančný trh predstavuje mechanizmus, ktorý tvorí súbor inštitúcií a transakcií a na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po voľných finančných prostriedkoch, ktoré však predstavujú úspory iných subjektov. Finančný trh má okrem toho viaceré dôležité funkcie. Jedná sa napríklad o alokačnú, ktorá je dôležitá z hľadiska umiestnenia finančných prostriedkov. Ďalšou funkciou je funkcia cenotvorná, ktorá je výsledkom pôsobenia ponuky a dopytu na tomto trhu. Medzi ďalšie zaraďujeme napríklad selekčnú, akumulačnú alebo prerozdeľovaciu funkciu.

Na finančnom trhu sa vyskytujú dva typy subjektov – ponuka a dopyt. Na strane ponuky sú tí, ktorí finančné produkty ponúkajú, na strane dopytu zase tí, ktorí ich potrebujú využiť. Medzi týmito subjektmi sa tiež vyskytujú aj finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Činnosť finančných poradcov aj sprostredkovateľov je v mnohých smeroch podobná, preto oba spomenuté typy bývajú zastrešené pod jednou inštitúciou. Spoločnosť winners group má vyškolených aj poradcov, aj sprostredkovateľov. Winners Group chce svojim klientom poskytovať len špičkové služby, ktoré nájdu pod jednou strechou. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financial services 300x300Vďaka tejto vízii sa spoločnosť Winners Group orientuje na sprostredkovanie finančných produktov a poradenstvo z viacerých oblastí finančného trhu. Aj také subjekty, akými sú poradcovia a sprostredkovatelia dokážu na finančnom trhu udržať rovnováhu. Činnosť týchto subjektov je skutočne na mieste – dnes sa finančné produkty inovujú takmer každý deň a neustále na finančný trh prichádza niečo nové. Bežní ľudia už majú problém sa v ponukách finančných spoločností zorientovať a preto začínajú služby tretích subjektov využívať čoraz častejšie. Ak si teda nie sme istí, či naše rozhodnutie bude naozaj efektívne, nemusíme sa hanbiť požiadať o pomoc práve finančných sprostredkovateľov alebo poradcov. Tí zase nemusia byť odborníkmi v tom, čomu sa venujeme my.