Jednoduché kotly na drevo

Vysoko efektívne kotly na drevo

Vykurovanie drevom má v našich končinách dlhú tradíciu. Drevo je dostupné a ekologické palivo, ľahko sa zapaľuje a pri správnom spaľovaní horí skoro bez dymu. Základom je, aby kusové drevo, ktoré sa používa na kúrenie bolo dobre presušené. Výhrevnosť závisí od tvrdosti dreva,