Vedeli si, že sa dá získať dotácia na fotovoltaiku?

Viacerí z nás sa zaujíma o alternatívne zdroje, pomocou ktorých môžeme domácnosti vykurovať, získavať teplú úžitkovú vodu ba dokonca vyrábať elektrinu. Spôsobov je naozaj mnoho, ale keďže sa táto oblasť ešte len rozvíja, viacerí z nás nevedia, ako treba postupovať a aké riešenia existujú. Čo to vlastne fotovoltaika je? Kedy sa oplatí v dome nainštalovať fotovoltaický systém a aké sú jeho výhody? Existuje dotacia na fotovoltaiku? Všetky odpovede sa dozvieme v nasledovnom texte.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fotovoltaikaNázov fotovoltaika je odvodený od dvoch slovo – foto, čo znamená svetlo a volt, ktorý je známy aj ako jednotka elektrického napätia. V prípade fotovoltaiky sa jedná o priamu premenu svetla na elektrickú energiu pomocou fotovoltaického článku. Fotovoltaické články bývajú zoskupené do fotovoltaických panelov rozličných veľkostí. Fotovoltaické panely dokážu vyrábať elektriku aj bez priameho svetla, ale len na základe difúzneho riadenia.

Fotovoltaické systémy majú viacero výhod. Existuje predpoklad, že zatiaľ čo cena vyrobenej elektriny pomocou fotovoltaických článkov bude klesať, cena klasicky vyrobenej elektriny bude stúpať. V prípade fotovoltaiky je palivo úplne zadarmo. Pri výrobe elektrickej energie pomocou fotovoltaických panelov sa využíva len jediný zdroj,  ktorým je slnko. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fotovoltaikaPočas svojej činnosti fotovoltaické články neprodukujú žiadny hluk a ani škodlivé emisie, ich činnosť negatívne nezasahuje do životného prostredia. Fotovoltaické panely sú recyklovateľné. V prípade, ak sa domácnosť rozhodne vyrábať elektrinu pomocou tohto zariadenia, nie je potrebná takmer žiadna dodatočná údržba. Výhodou v prípade fotovoltaického systému je aj to, že môže byť plne integrovaný do budov. Systémy sa môžu inštalovať na strechy alebo fasády budov. Vypadajú esteticky a vďaka nim dokážu tieto stavby znižovať svoju energetickú spotrebu. V poslednom čase je tiež dokázané, že energetická návratnosť solárnych panelov klesá. A v neposlednom rade sú fotovoltaické systémy bezpečné a spoľahlivé.

Dotácia na fotovoltaiku je podporovaná zo strany vlády. Štátna dotácia na fotovoltaiku vznikla s cieľom podpory zavádzania fotovoltaických systémov do domácností. Ešte stále sú tieto systémy finančne náročnejšie, čo viacerých odrádza od ich inštalácie. Ak sa domácnosti podarí túto dotáciu získať, dostane ju vo forme poukážky, ktorú si musí do niekoľkých dní uplatniť u oprávneného zhotoviteľa. Dotácia na fotovoltaiku aspoň sčasti dokáže domácnosť odbremeniť od nákladov potrebných na vybudovanie tohto systému. Viacerým už tento štátny príspevok pomohol. Je určený pre všetkých, ktorí sa chcú stať výrobcom aj distribútorom elektriny v jednej osobe. Viac už teda nemusíte byť závislý na externých dodávateľoch a na cenách, ktoré si stanovia oni sami. Vďaka fotovoltaickému systému sa stanete vlastným výrobcom elektriny.