Hliníkové elektródy a niekoľko užitočných informácií pri zváraní tohto materiálu

Na trhu je dostupných niekoľko variantov elektród a ich výber je ovplyvnený viacerými faktormi. Medzi tie radíme aj druh zváraného materiálu a jedným zo spomínaných variantov sú aj hliníkové elektródy. Zásadný vplyv na celkový výsledok má príprava a toto tvrdenie je nám dobre známe aj z iných oblastí. Dôležitou je teda príprava zváraného materiálu, samotných hliníkových elektród, zváračky a nezabúdajme ani na ochranu zvárača. Hlinikove elektrody je teda možné používať v rámci všetkých bežne používaných druhov zvárania.  

Za akých podmienok je možné používať hliníkové elektródy

Hlinikove elektrody a ich cena
Využitie hliníkových elektród

Používanie hliníkových elektród je do značnej miery podobné s inými typmi zváracieho materiálu a jedným z najčastejšie používaných typov zvárania je metóda TIG. Z hľadiska ochrany zvárača je teda potrebné obstarať si adekvátnu zváraciu helmu, rukavice chrániace ruky a tiež komplexný odev, ktorý by mal poskytovať ochranu pred vyššou úrovňou kumulovaného tepla vznikajúceho v rámci zvárania. Zásadným pre kvalitu výsledného zvaru je očistenie a tu je potrebné myslieť na povrch a tiež očistenie samotných hliníkových elektród. Hliník je materiálom, ktorý je charakteristický tenkou vrstvou oxidu hliníka a pri zváraní je problematickou najmä jedna z jeho vlastností. Tou je vyššia odolnosť voči teplu a fakt, že jeho index topenia je určený vyššími teplotami ako v prípade samotného hliníka. Absolútnou nevyhnutnosťou je potom očistenie spomínaných oxidov a tento úkon je potrebné realizovať aj v prípade hliníkových elektród. Ako by sme však mali čistenie realizovať? Miesto, v ktorom budeme zváranie realizovať musíme potrieť pomocou acetónu a toto miesto následne omyť čistou vodou. Priestor musí byť následne dôkladne vysušený a tiež ho musíme ošetriť kefkou. Tá by teda mala mať nerezové štetiny a miesto ďalej poutierame pomocou čistiaceho rúna určeného na čistenie počas brúsenia. Zváraný hliník by tiež mal byť vopred zohriaty a proces zvárania bude následne o poznanie jednoduchší. Ak by sme zvárali materiály, ktoré sú hrubšie a nie sú dostatočne nahriate, potom by bol zvar celkom určite nevyhovujúci a nebol by schopný zvládnuť čo i len minimálnu úroveň zaťaženia. Pomôcť si môžete vložením zváraného hliníka do pece a v ideálnom prípade by sme mali zabezpečiť teplotu aspoň 170 °C. Pre bližšie informácie kliknite na webovú stránku  https://www.interweld.sk/.