Postup ako vyplniť daňové priznanie

Daňové priznanie typ a podáva na finančnú správu Slovenskej republiky fyzická osoba k dani z príjmov fyzickej osoby. V tomto prípade ide o daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti. V prípade, že za vás nevyplní vaše daňové priznanie typ a zamestnávateľ v tomto článku vám ukážeme, čo všetko treba v daňovom priznaní vyplniť.

Čo všetko sa nachádza v daňovom priznaní?

Aké je daňové priznanie typ A?
Daňové priznanie typu A

V úvode daňového priznania vyberiete možnosť, ktorá sa vás týka a teda o aké daňové priznanie ide. Väčšinou ide o prvú možnosť „daňové priznanie. Následne vyplníte vaše rodné číslo, prípadne DIČ, ak máte pridelený. V ďalšej časti budete vypĺňať vaše osobné údaje: meno priezvisko a tak ďalej. Na konci tejto časti vyplníte, za aký rok podávate daňové priznanie. Nezabudnite, že daňové priznanie sa podáva spravidla za predchádzajúci rok. V tretej časti budete vpisovať údaje na uplatnenie zníženia základu dane a daňového bonusu, kde budete písať informácie o vašom manželovi alebo manželke a o vyživovaných deťoch. V prípade, že máte úver na bývanie, bude sa vás týkať aj oddiel IV. V piatej časti budete počítať základ dane a v šiestej časti si vypočítate váš základ dane. Potom vás čaká vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu FO. V prípade, že ste dosahovali príjmy aj v zahraničí musíte vyplniť aj oddiel IX. V poslednom kroku daňového priznania typu a podávate žiadosť o vyplatenie prípadného daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku.

Čo je dôležité pri vypĺňaní daňového priznania?

Pri vypĺňaní daňového priznania typu a je veľmi potrebné myslieť na to, aby vaše daňové priznanie bolo vyplnené kvalitne. Kvalitne znamená správne a bez chyby, pretože v prípade, že vaše daňové priznanie nevyplníte správne hrozia vám nepríjemnosti zo strany finančnej správy Slovenska. V prípade, že ste si nie istý správnosťou daňového priznania typu a, prípadne si netrúfate ani vyskúšať vaše daňové priznanie vyplniť, obráťte sa prosím na odborníka. V prípade, že sa obrátite na odborníka pri vypĺňaní budete mať istotu, že vaše daňové priznanie typu a bude podané správne a kvalitne a vám nebudú hroziť žiadne sankcie a nepríjemnosti. V prípade, že máte záujem o viac informácii o daňovom priznaní typu a, obráťte sa prosím na internetovú stránku https://www.mojedane.sk.