Vysoko efektívne kotly na drevo

Vykurovanie drevom má v našich končinách dlhú tradíciu. Drevo je dostupné a ekologické palivo, ľahko sa zapaľuje a pri správnom spaľovaní horí skoro bez dymu. Základom je, aby kusové drevo, ktoré sa používa na kúrenie bolo dobre presušené. Výhrevnosť závisí od tvrdosti dreva, tvrdšie typy drevín horia dlhšie, mäkké drevo má naopak lepšiu zápalnosť. Okrem kusového dreva sa na spaľovanie používajú aj drevené brikety, pelety, alebo drevná štiepka. Typ vykurovacieho zariadenia teda vyberáme podľa toho, aký druh paliva budeme používať. Rozlišujeme kotol na drevo, kotol na drevnú štiepku, kotol na pelety a kotol na drevné brikety. Do kotla sa musí používať len ten druh paliva, na ktorý bol určený, nepatrí doň starý nábytok alebo textil, žiadne časopisy a samozrejme žiadne plasty. Kotly na drevo sú zväčša využívané na dedinách, avšak dostávajú sa už aj do mesta.

Kedy vymeniť starý kotol za nový?

Miesto v dome pre kotly na drevo
Výmena starých kotlov na drevo

Každý výrobok má svoju životnosť. Platí to samozrejme aj pri vykurovacích zariadeniach. Ak je kotol na drevo technicky zastaraný, prípadne poruchový, je vhodné uvažovať nad jeho výmenou. Investícia do opráv a údržby starého kotla je finančne nákladná a nevýhodná. Moderné kotly na drevo fungujú na princípe splyňovania. Splyňovanie kusového dreva je zjednodušene povedané proces, pri ktorom za vysokej teploty dochádza k rozkladu dreva. Počas tohto procesu sa uvoľňuje drevoplyn a vzniká drevné uhlie. Drevoplyn sa dostáva do spaľovacej komory, kde za pomoci vzduchu horí a uvoľňuje teplo. Tento spôsob spaľovania dreva je v porovnaní s klasickými kotlami na drevo účinnejší a zároveň ekologický, nakoľko produkuje nízke emisie tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia. Modernizáciou vykurovania dosiahneme vyššiu efektivitu, zminimalizovanie nákladov na prevádzku a tie vyšší komfort pri obsluhe, nakoľko moderné kotly na drevo nevyžadujú časté prikladanie.

Kde umiestniť kotol v dome?

Ak na kotol na drevo nemáme samostatnú miestnosť – kotolňu, môže byť umiestnený aj v pivnici, alebo malej technickej miestnosti. Musí byť položený na pevnej podlahe a mal by byť dobre vyvážený. Mal by byť v blízkosti komína, na ktorý sa napojí, aby mohli spaliny odchádzať von. Kotol na drevo, alebo inú biomasu si vyžaduje dostatočný priestor, pretože tento priestor bude zároveň slúžiť ako sklad paliva.

Ak sa rozhodujete, ako zmodernizovať váš spôsob vykurovania, kliknite na stránku www.vykurovanie24.sk. Nájdete tu kompletný prehľad vykurovacích systémov a môžete využiť odborné poradenstvo.