Bohatstvo môžeme dosiahnuť len vtedy, ak zmeníme vlastné myslenie a nežijeme ako ľudia okolo nás

Drvivá väčšina z nás bohatstvo vo finančnom vyjadrení nikdy v živote nedosiahne. Cesta za bohatstvom však rozhodne nie je štandardnou a pokiaľ by sme chceli, aby náš majetok rástol omnoho rýchlejšie ako v prípade zvyšku populácie, tak rozhodne nemôžeme žiť klasický život. Rozhodne nenarážame na to, že máte konať v rozpore s legislatívou a dobrými mravmi. Na ceste za bohatstvom však musíme radikálne zmeniť náš pohľad na svet, robiť radikálne a často aj riskantné rozhodnutia a potrebné je zmeniť aj prístup k určitým veciam. Väčšina ľudia teda takto nefunguje a životy sa odohrávajú v štandardných medziach. Toto určite nie je zlým postojom, no vďaka nemu sa bohatými z finančného hľadiska vo väčšine prípadov nikdy nestanú.  

Bohatstvo z finančného hľadiska si vyžaduje zmenu prístupu a občas aj radikálne rozhodnutia

Bohatstvo dosiahnuté poctivou prácou
Cesta k bohatstvu

Pokiaľ chce mať bežný človek viac peňazí, tak štandardne sa vyberie jednou z nasledujúcich ciest. Buď začne sporiť a snaží sa minimalizovať svoje náklady na život, alebo bude viac pracovať a odzrkadlí sa to na jeho finančných príjmoch. Na to, aby sme teda niektorou z týchto ciest dosiahli v živote bohatstvo by naše životy museli trvať niekoľkonásobne dlhšie. Rozvinuli by sme však myšlienku, že chcete a budete viac pracovať. Istou alternatívou na ceste za bohatstvom by však mohlo byť odpracovanie viacerých hodín. Ak však zvážime, že čas na domácnosť a voľný čas by sa nám v takomto prípade značne minimalizoval, tak takýto prístup by zrejme postupom času viedol k samo deštrukcii a z dlhodobého hľadiska by nebol udržateľným. Druhú alternatívu teda predstavuje nájdenie si lepšej práce a z takéhoto prístupu už cítiť snahu o dosiahnutie určitej zmeny a realizáciu zásadného rozhodnutia. Rozhodnutia si vyžadujú určitú porciu odvahy a presne to je na ceste za bohatstvom rozhodujúcim. Zaručiť, že sa stanete bohatým v tomto zamestnaní sa samozrejme nedá. Dali ste tým však jasne najavo, že pre dosiahnutie stanovených cieľov ste schopný urobiť dôležité rozhodnutie a tým ďalším môže byť napr. prechod z tohto zamestnania k rozbehnutia vlastného biznisu. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://bohatstvoluxus.sk/.