Tupozrakosť netrápi len detských pacientov, no dá sa proti nej účinne bojovať

Tupozrakosť je väčšinou spomínaná u detských pacientov, no stretávajú sa s ňou aj dospelí. Táto porucha zraku totižto len tak sama od seba nezmizne a z medicínskeho hľadiska by mala byť podchytená už v prvých rokoch života dieťaťa. Pri tupozrakosti síce oko nie je vyslovene choré, no obe oči sa nezvládnu pozerať na ten istý bod. Mozog nám túto skutočnosť dá najavo tak, že obraz sledovaný jedným z očí vypne a nepremieta nám ho v prirodzenej podobe. Pacient trpiaci tupozrakosťou teda nevidí svet v priestorovej hĺbke a nedokáže ho vnímať v trojrozmernom formáte. Tupozrakosť je odborne nazývaná amblyopia a existujú pri nej viaceré príčiny, medzi ktoré radíme škúlenie, krátkozrakosť či ďalekozrakosť.  

Tupozrakosť nie je definitívnou poruchou videnia a istú nádej na nápravu má každý z nás

Tupozrakosť na očiach
Zrak s tupozrakosťou

Ak by sme sa pozreli na štatistiku tejto poruchy videnia u detskej populácie, tak tá sa pohybuje v rozpätí 1 – 5 %. Nesmierne dôležitým je teda približne medzi 2. a 3. rokom života dieťaťa navštíviť detskú očnú ambulanciu, kde vedia v rámci jednoduchej prehliadky toto ochorenie veľmi dobre diagnostikovať a nastaviť adekvátnu formu liečby. Presne toto je najdôležitejšie z toho pohľadu, aby dieťa správne videlo aj v dospelosti. Orientácia v priestore u človeka trpiaceho tupozrakosťou je podstatne komplikovanejšia a v dôsledku toho môže narážať do rôznych predmetov alebo zakopávať. V detskom veku sa teda dá tupozrakosť poraziť tak, že zdravé oko je prekryté pomocou okluzora. Cieľom je teda to, aby sa horšie vidiace oko oveľa viac namáhalo. V spojení s ortoptickými cvikmi je táto forma liečby pomerne účinnou. S tupozrakosťou sa však dá bojovať aj v dospelosti a toto ochorenie nemusí byť neprekonateľným. Aj tu je však veľmi dôležitým faktorom neprekonateľná motivácia pacienta a veľmi dobré výsledky pri náprave tejto poruchy videnia ukazujú ceruzková joga a taktiež terapia syndrómu počítačového videnia. Zabudnite však na to, že by ste komplikácie odstránili po niekoľkých dňoch a toto by bolo až príliš jednoduché. Je však dosť pravdepodobné, že po niekoľkých mesiacoch bude váš zrak v lepšej kondícii ako predtým. Ak kliknete na webovú stránku https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/ dozviete sa viac.