Prúdový chránič a niekoľko podstatných informácií k jeho zapojeniu

Na úvod by sme mali poznamenať, že v nasledujúcich riadkoch sa nebudeme venovať podstate prúdového chrániča, načo slúži a ani tomu, čo je možné považovať za niektoré z najčastejších nedostatkov pri zapájaní tohto typu zariadenia. Kvôli pochopeniu podstaty prúdového chrániču a princípu jeho fungovania je dôležité tiež to ako by sme ho vedeli aplikovať v rámci konkrétnej inštalácie. S týmto následne pomerne úzko súvisí aj výber toho správneho variantu prúdového chrániča a korektné fungovanie celej aplikácie je následne do značnej miery závislé aj od takéhoto rozhodnutia. Prúdový chránič je investíciou, ktorá sa z hľadiska ceny dá zaradiť do kategórie menej náročných a ak navyše zohľadníme skutočnosti, že zariadenie je obstarávané na pomerne dlhé obdobie, tak by sme sa určite nemali striktne držať iba ceny. Tá by pri výbere toho finálneho riešenia nemala byť ani zďaleka jediným kritériom.  

Prúdový chránič by mal byť súčasťou každej modernej domácnosti

Prúdový chránič a jeho zásady
Domácnosti s prúdových chráničom

Ak však nemáme nijako prehnané skúsenosti s elektroinštaláciou a prerábkami v tejto oblasti, tak by sme tieto aktivity rozhodne nemali realizovať svojpomocne. Celá aplikácia totižto musí bezchybne fungovať a prúdový chránič by mal byť v rámci tejto aplikácie profesionálne zapojený. Z pohľadu maximálnej možnej bezpečnosti je veľkým prínosom najmä odpínanie, ktoré dokáže prúdový chránič zabezpečiť. Týmto myslíme najmä jednoznačnú identifikáciu prípadnej poruchy v celom obvode a obrovskou výhodou je predovšetkým relatívne krátky čas potrebný na jej odhalenie. Prúdový chránič sa však v praxi nestará len o bezpečnosť celej aplikácie a jednotlivých elektrických spotrebičov v rámci nej. Jednoznačným prínosom je tiež to, že toto zariadenie je schopné predísť neželaným vypnutiam. Ďalšou výhodou je následne aj to, že dokáže eliminovať pôsobenie ušlých prúdov. Profesionálny elektrikár by mal byť následne schopný zostaviť práve takú inštaláciu, ktorá je plne v súlade s bezpečnosťou a navyše rešpektuje všetky praktické požiadavky. Cena je v prípade elektroinštalácie pomerne často diskutovanou témou a logicky je tomu tak aj v prípade prúdového chrániča. Áno, ak staviate nový dom alebo ste kúpili byt a rekonštruujete nehnuteľnosť, tak výdavkov môže byť viac ako sme pôvodne plánovali. V žiadnom prípade sa však neorientujte len týmto parametrom a myslite tiež na to, že v hre je bezpečnosť zdravia členov domácnosti a ostatného majetku v nej. Viac o danej téme nájdete na webovej stránke https://www.legrand.sk/.