Pečiatky pre firmy a špecialistov

Pečiatky v dnešnej dobe tvoria neodmysliteľnú súčasť každej kancelárie, advokátskej kancelárie alebo ambulancie lekára. Pečiatky pomáhajú uľahčovať prácu všetkým administratívnym pracovníkom a podobne. Vďaka pečiatkam totižto netreba dlho rozpisovať názov firmy, adresu a ďalšie podstatné náležitosti ale iba jednoducho urobíte otlačok, kde je všetko potrebné napísané. Namiesto niekoľkých minút vypisovania máte na papieri informácie za niekoľko sekúnd.

Pečiatky pre firmy

 Ak vlastníte firmu alebo ste živnostníkom určite vlastníte pečiatku alebo pečiatky. V bežnom obchodnom styku sú určite nevyhnutnosťou. Objavujú sa na každej faktúre, dodacom liste, CMR liste, príjmovom doklade alebo výdajke. Pečiatky sú bezpochyby naozaj potrebné. U niektorých povolaniach nie sú však pečiatky požadované, ale nič nepokazíte keď ju mať budete. Dokážete si s ňou ušetriť mnoho času. Pečiatka je totižto  niečo také ako vizitka Vašej firmy, pretože sú na nej všetky potrebné informácie pre Vašich obchodných partnerov. Pečiatky COLOPFiremná pečiatka by však mala obsahovať určite náležitosti, aby bola naozaj výstižná. Vaša pečiatky by teda mala obsahovať názov firmy (prípadne aj jej logo), adresu sídla firmy, IČO a DIČ prípadne aj IČ DPH. V dnešnej dobe sa často na pečiatky používa aj webová adresa firmy (ak máte svoju internetovú stránku), určite aj telefonický a e-mailový kontakt.  Pečiatka živnostníka sa líši iba v tom, že namiesto názvu firmy uvediete Vaše obchodné meno ( prípadne s dodatkom ako napríklad zámočníctvo, autodoprava, mäsiarstvo a podobne). Ostatné náležitosti ostávajú rovnaké. Určite nezabudnite na telefonický, e-mailový kontakt a prípadne webovú adresu. Veľkosť pečiatky záleží na obsiahlosti údajov, ktoré chcete na pečiatke mať. Taktiež aj od Vami zvoleného fontu a veľkostí písma. Najčastejším typom na výrobu pečiatok pre firmy či živnostníkov sú však rozmery 47×18 mm.

Pečiatky pre špecialistov

Ak potrebujete pečiatky do advokátskej, notárskej, tlmočníckej či prekladateľskej kancelárie nie je problém. Na internetovej stránke www.alamex.sk si zvolíte grafický návrh a zvyšok nechajte na skutočných odborníkov. Avšak aj pečiatky pre špecialistov by mali obsahovať určité náležitosti a to: meno a priezvisko, titul, označenie Vašej špecializácie (napr. notár, tlmočník a pod.), sídlo Vašej kancelárie, a štátny znak Slovenskej republiky. Avšak pečiatky pre špecialistov majú štandardizovaný rozmer a to priemer pečiatky musí mať 36 mm a modrý otlačok.

Kvalitné pečiatky nájdete na internetovej stránke spoločnosti www.alamex.sk, ktorá má s výrobou pečiatok dlhoročné skúsenosti. Odborníci tejto spoločnosti Vám vyrobia pečiatky podľa Vašich želaní a požiadaviek kvalitne, rýchlo a spoľahlivo.